Thursday, March 28, 2013

Namii

De vader van Namii is overleden.  Haar moeder is hertrouwd en heeft werk in een andere provincie van Thailand. Namii woont daarom bij andere familieleden in het Lahu dorp.

Namii in juni 2008
Namii is vanaf juni 2008 tot maart 2009 gesteund met 200 baht per maand. Zij was toen klaar met de basisschool.
De famillie verhuisde daarna naar Mae Chan, een stadje in een andere provincie van Thailand.
Namii op de sportdag in 2009 

No comments: