Thursday, March 28, 2013

Nuk

Nuk is het eerste meisje dat door Little Sisters werd gesteund. In Januari 2006 had Connie genoeg geld bij elkaar verzameld om Nuk gedurende haar Basisschool te helpen.
De vader van Nuk is overleden en haar moeder is gehandicapt. Zonder steun van Little Sisters zou Nuk al op jonge leeftijd op het land moeten gaan werken. 

Het is juli 2015 en Nuk trouwt met Boy. Boy werkt als militair in de nabij gelegen grenspost met Birma/Myanmar. Na het huwelijk zal Nuk bij haar moeder en oom blijven wonen tot het jonge paar zelf een woning hebben. 


vlak voor de trouwerij van Nuk en Boy

Nuk trouwt met Boy

de monnik geeft 3 stippen op het voorhoofd van Nuk


Nuk mei 2013


Nuk in november 2007
In maart 2010 heeft Nuk de basisschool afgerond. Met steun van Little Sisters kon zij naar het voorgezet onderwijs in Mae Ai. Inmiddels heeft zij de eerste drie verplichte jaren daarvan afgesloten. In mei 2013 begint zij met de tweede 3 jaar van het voortgezet onderwijs. Opnieuw met steun van Little Sisters.

Nuk met haar bankboekje in januari 2006
Nuk wordt gesteund met 750 Baht per maand.

Nuk als danseres op kinderdag in 2010.

No comments: