Thursday, March 28, 2013

Teeraporn

Teeraporn is in de periode juni 2008 tot maart 2012 gesteund met 200 bath per maand.
Zij woont bij haar oma en samen hebben ze het niet breed. Teeraporn wil graag schoonheidspecialist worden en werkt er hard voor op school. Ze had een jaartje extra nodig om de basisschool af te ronden. Gelukkig kon Little Sisters haar blijven steunen.


Teeraporn in juni 2008
Teeraporn volgt nu naar opleiding in het voortgezet onderwijs. De financiele situatie is verbeterd en zij heeft geen steun meer nodig van Little Sisters.

Op de bank moeten heel wat papieren worden ingevuld

No comments: