Thursday, March 28, 2013

Wipada

Wipada heeft steun ontvangen in de periode maart 2010 tot en met oktober 2011. Wipada werd gesteund met 750 Baht per maand dankzij maandelijkse donaties van Klaas.

Wipada volgde de beroepsopleiding voor toerisme. Haar vader kon, door ziekte, niet meer werken. Wipada moest gaan bijdragen aan het gezinsinkomen. Little Sisters is toen ingesprongen. Wipada zat in het een na laatste jaar van haar opleiding en met deze hulp kon zij haar opleiding afronden. Zo zou ze een betere kans op een baan hebben.
Maart 2010
In augustus 2011 overleed de vader van Wipada. Wipada was daardoor erg van slag en kwam niet meer school. Samen met de leraren is geprobeerd Wipada over te halen weer naar school te komen en haar opleiding af te ronden. Het ging immers nog maar om een half jaar. Helaas is dat niet gelukt. Wipada is met haar moeder en broertjes verhuisd naar Chiang Mai. Eerder dan gepland is de ondersteuning van Wipada gestopt.

Connie en Wipada bij de bank in maart 2010
Klaas uit Monnikendam

No comments: