Sunday, February 21, 2016

Donateurs bedankt voor jullie steun!

Wan Dek (Landelijke kinderdag) 2016

Elk jaar in Januari wordt in Thailand Wan Dek (Kinderdag) gevierd. Op de scholen, in de steden en dorpen worden allerlei aktiviteiten georganiseerd voor de kinderen; spelletjes, zang- en danswedstrijden met zakken chips als prijs voor alle deelnemers. De leraren op de Thaidanu school maken er altijd veel werk van en de kinderen genieten van hun grappen.

Ook elk jaar rond de Kerst en Jaarwisseling zijn er mensen die het project ondersteunen met een jaarlijkse donatie. Wij willen hen graag bedanken Theo en Sonja van der Geld, De heer en Mevrouw Goedhart-Beekman, Kerstin Kruger van Shiatsu praktijk Kruger uit Nederland en Laurie en Carolyn uit Australie/Canada.

We weten dat het in Nederland economisch allemaal minder gaat, daarom zijn we extra dankbaar voor deze steun. En natuurlijk ook de maand donateurs, die voor een langere periode een of meerdere meisjes helpen,willen we graag bedanken. De meisjes vinden het geweldig dat er mensen in Nederland zijn die zich betrokken voelen bij hun leven.


No comments: