Wil je ons ook steunen!

Met jouw steun kunnen Little Sisters naar school!


Er is geld nodig om de meisjes elke dag naar school te laten gaan. 
Little Sisters geeft financiele steun aan meisjes uit arme gezinnen. Een klein beetje geld is vaak al genoeg om te voorkomen dat een meisje op het land moet werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen.

Onze financiele steun komt van mensen die zich het lot van de meisjes aantrekken. De ene stuurt bijvoorbeeld verjaardagsgeld of maakt met Kerst geld over. Weer anderen maken elke maand geld over op de bankrekening van Little Sisters. Ook bedrijven laten zien dat ze betrokken zijn bij Little Sisters. Sommige doormiddel van eenmalige donaties, andere door periodiek een deel van de winst aan Little Sisters over te maken.
3 Little Sister met leraar Siriporn en Connie
Alle donaties, groot en klein, worden enorm gewaardeerd en komen volledig (behoudens kosten van bankverkeer en de Kamer van koophandel) bij de meisjes terecht. Little Sisters bezit niets en werkt alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen geen onkostenvergoeding. 
Dit is volgens ons de enige juiste manier om jouw financiele bijdrage bij de meisjes te brengen. 

Bedankt! Namens alle meisjes van Little Sisters bedanken wij jullie. 

Steun als eenmalige donatie. Elk bedrag is welkom! 
Als er genoeg geld bij elkaar is gebracht, selecteren we een meisje en gaan haar steunen voor de tijd die zij nodig heeft om haar school af te ronden. Het totaal bedrag is gereserveerd voor het meisje zodat zij verzekerd is van een bijdrage tot dat ze klaar is met haar school. Als ze daarna verder gaat leren, kijken we of haar ook dan kunnen steunen.  

Steun als maanddonateur. Tenminste 12,50 Euro per maand voor een periode van 4 jaar.
Als maanddonateur steun je een meisje zolang zij naar school gaat. Meer per maand en voor meer jaren mag natuurlijk ook. We selecteren een meisje rekening houdend met het bedrag per maand en de periode die de maanddonateur heeft toegezegd. De maand donateur wordt vermeld op de pagina van het meisje dat met haar of zijn hulp wordt gesteund.

Steun van bedrijven. Eenmalig of periodiek alle bedragen zijn welkom!
Bij grotere donaties en periodieke donaties van bedrijven plaatsen wij hun Logo op dit blog met vemelding van de aard van hun steun.

Ideeen!!!!
Heb je een idee om geld voor Little Sister in te zamelen, neem dan contact met ons op via friendsoflittlesisters@gmail.com


Alle donaties kunnen overgemaakt worden op:

IBAN: NL16 INGB 0005360825
Stichting Friends of Little Sisters
Den Haag

7 blije Little Sisters poseren samen met Peter en twee leraren voor het nieuwe bankgebouw 

No comments: