Friday, March 23, 2018

Nieuwsbrief Maart 2018

Het is Maart 2018, het eind van het schooljaar. Ook dit jaar zijn er weer Little Sisters die klaar zijn op San Ton Du school. 
Dit jaar vertrekken (van links naar rechts:) Prawina,Raviporn,Nor, Sopit en Supanit. Alle meisjes willen graag doorleren. We zijn erg blij dat Wil en Rob, die al jaren lang meerdere meisjes sponoren, ook de komende drie jaar steun geven aan Nor en Prawina. Zij gaan naar de middelbare school in Mae Ai. Raviporn en Supanit gaan naar de middelbare school in Thama Keng. Omdat de familie van Sopit naar Chiang Mai verhuist is het niet mogelijk om haar financieel te blijven steunen. 
Wij zijn heel erg blij dat deze meisjes door gaan leren en wensen hun heel veel plezier de komende jaren. 

Er was een heel leuk feest georganiseerd door de school voor de vertrekkende leerlingen. In totaal verlaten 16 meisje en jongens de school. Na een Boeddhistische ceremonie kregen de leerlingen hun certificaat. Daarna kregen zij van alle leraren en van ons alle beste wensen en bonden wij een bijbehorend wit draadje om hun pols. Het was erg emotioneel en er werd dan ook flink gehuild door de leerlingen en ook de leraren. 
Daarna was er een leuke foto presentatie van alle leerlingen met foto's van de afgelopen jaren. Toen was het tijd voor de kadootjes en bloemen. 

In het nieuwe schooljaar maken we weer kennis met 2 nieuwe meisjes. 

Sunday, December 3, 2017

Nieuwsbrief December 2017

Beste vrienden van Little Sisters,

Het is alweer December en het jaar 2017 loopt ten einde. Een mooi moment om terug te kijken.

Het jaar begon voor ons met een operatie  aan Peter z'n lever. Dat was ontzettend ingrijpend. Peter heeft hemochromatose, ijzerstapelingsziekte, en de ontstane cirrose veroorzaakte tumoren in zijn lever. Gelukkig is de operatie heel goed gegaan. Elke drie maanden was er een controle en deze bleken gelukkig allemaal goed. Waarschijnlijk blijven de controles een onderdeel van ons leven.

Met de meisjes die door Little Sisters gesteund worden gaat het goed. Ze zijn allemaal flink gegroeid en sommige beginnen al jonge vrouwen te worden. Op de school waar de meeste meisjes naartoe gaan is een nieuwe directeur gekomen. Hij voelt zich betrokken bij ons project Little Sisters. Dat is fijn voor de meisjes en leraren die ons helpen. Elke keer dat een of meerdere nieuwe meisjes gesteund wordt door Little Sisters gaat het meisje met een leraar met ons mee naar de bank. Het betreffende meisje heeft de id-kaart van de leraar nodig als ze geld van haar bankrekening wil halen. Dit om te voorkomen dat het geld aan verkeerde doelen wordt besteed.

Wat ook erg leuk is om te zien, is dat een aantal voorzieningen op de school het afgelopen jaar zijn verbeterd. De overheid heeft een aantal projecten gestart. Zoals "kleur en beweging verbeteren het leervermogen van de leerlingen", eigen kippen die zorgen voor een ei per week per leerling en vissen in de vijver die de leerlingen eten tijdens de schoollunch.
Er is op het schoolterrein een gebouw gekomen waar 8 leraren kunnen wonen. Dat is een enorme verbetering voor hen, voorheen woonden ze bij gastgezinnen in de nabije omgeving. De leraren komen uit alle delen van Thailand. De overheid plaatst de leraren op een school en blijven daar verplicht een aantal jaren aan verbonden. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat er voldoende leraren voor de scholen op het platteland zijn. 


Samen met de meisjes wensen wij jullie een geweldig mooi 2018!

Connie en Peter